Uitleg over buitenklokken

Welkom in de wereld van de buitenklokken.

In dit gedeelte leggen we uit hoe onze wereld van de buitenklokken in elkaar zit.
Hoe groot moet de klok nu zijn of hoe past de klok zomer- en wintertijd automatisch aan?

Op al deze vragen krijg je hier uitgebreid antwoord.

Hoe groot moet de klok zijn?

De afmeting van de klok wordt om te beginnen bepaald door de afstand van de kijker tot de klok.

Daarna komen alle andere factoren die een rol spelen zoals:
– Het gezichtsvermogen van een kijker.
– Het omgevingslicht.
– De tijd die een kijker heeft om de tijd te lezen.
– Ontwerp en kleur van de wijzerplaat.
– De hoogte waarop de klok hangt.
– enz.

Met al deze variabelen is er maar 1 juiste stelling:
“De juiste afmeting bepaalt hoe makkelijk de klok te lezen is.”

Gemiddeld kan hiervoor de volgende vuistregel gehanteerd worden:

1m kijkafstand = 1cm wijzerplaat

Bijgaand schema geeft op eenvoudige wijze weer wanneer een klok leesbaar is.
Bij twijfel kan je altijd met ons overleggen.

Wordt de zomer- en wintertijd automatisch aangepast?

Ja, de zomer- en wintertijd worden automatisch aangepast. Al onze klokken worden standaard geleverd met een losse DCF ontvanger. Deze ontvanger vangt het signaal van de atoomklok uit Duitsland.
Dit systeem stuurt elke minuut de juiste tijd door, waardoor onze klokken elke minuut de juistheid van de tijd controleren en zo altijd de juiste tijd aangeven.
Na een stroomuitval zoekt de klok weer het DCF signaal van de atoomklok en corrigeert de stand van de wijzers automatisch.
Je hoeft dus niets meer te doen.
Doordat de DCF ontvanger niet ingebouwd is, kan deze op de plek met het beste signaal geplaatst worden.

Meer weten over de zomer- en wintertijd?

Tijdsignaal: DCF of GPS?

De een is niet beter dan de ander. Niet voor Nederland in ieder geval.
Beide signalen zijn met de juiste ontvanger eenvoudig op te vangen.

DCF signaal
Het DCF signaal is een tijdsignaal van de atoomklok uit Duitsland. De zender van het signaal staat dichtbij Frankfurt am Mein en heeft een bereik van meer dan 1500km. Dat is ongeveer heel Europa. In Nederland is meer dan voldoende bereik om van het signaal gebruik te maken.

De positie van de ontvanger is wel belangrijk. Op het dak of aan de zuidoostelijke gevel geeft het beste resultaat.

Binnen in een betonnen gebouw kan het ontvangst drastisch afnemen. Dit heeft te maken met de kooi van Faraday die het signaal belemmert. Ook gecoat glas doet veel slechts voor het signaal, evenals elektrische velden die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een ventilator of telefoonzender die ook op het dak kunnen staan. Door de ontvanger te verplaatsen kan je een plek zoeken waar wel de juiste ontvangst is.

Onze ontvangers zijn uitgerust met een ledje, waardoor je kan zien of er goed ontvangst is.

Meer weten over DCF?

GPS signaal
Het GPS signaal is het signaal waarmee de GPS satellieten met elkaar communiceren.
Wat eigenlijk iedereen weet, is dat een beetje smartphone al een GPS ontvanger heeft waarmee genavigeerd kan worden.
Wat niet iedereen weet, is dat er naast het positiesignaal ook een tijdsignaal meegezonden wordt.
Met de juiste ontvanger kan je dus ook een klok besturen. Omdat er maar 1 wereldwijd GPS signaal is, moet je wel de ontvanger programmeren voor de juiste positie op aarde. Nederland in ons geval dus. Net als bij de auto moet de ontvanger wel omhoog kunnen kijken om zo het signaal te kunnen ontvangen.

De werking is prima. Alleen is het wel een duurder systeem dan DCF. Voor de analoge klokken kiezen wij dus eigenlijk altijd voor het DCF signaal.

Meer weten over het GPS signaal?

Wij maken tijd

© kloksgewijs.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy